محصولات

نایلون غلتک

  • nylon roller in stock

    غلتک نایلونی موجود است

    غلتک های نایلونی نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در هر کجا که کابلهای فولادی وجود داشته باشد از قرقره استفاده می شود. قرقره های معمول از چدن ، فولاد ریخته گری و سایر مواد ساخته می شوند. قرقره های فلزی کابل را فرسوده می کنند ، این امر به طور جدی بر عمر کابل گران تأثیر می گذارد و استفاده ایمن از تجهیزات را تهدید می کند. استفاده از مواد نایلون ریخته گری برای تولید قرقره دقیقاً برای رفع اشکالات جدی قرقره های فلزی است و توسعه یافته و اعمال می شود