محصولات

غلتک نایلونی

  • غلتک نایلونی در انبار

    غلتک نایلونی در انبار

    غلتک های نایلونی نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.هر جا که کابل های فولادی وجود داشته باشد از قرقره ها استفاده می شود.قرقره های معمولی از چدن، فولاد ریخته گری و مواد دیگر ساخته می شوند.قرقره های فلزی کابل را فرسوده می کنند و به طور جدی عمر کابل گران قیمت را تحت تأثیر قرار می دهند و استفاده ایمن از تجهیزات را تهدید می کنند.استفاده از مواد نایلون ریخته گری برای ساخت قرقره ها دقیقاً برای رفع ایرادات جدی قرقره های فلزی است و توسعه و اعمال می شود.